Det kan kosta för cyklister att inte följa trafikreglerna:

Cykla mot rött ljus 1500:-
Begagna fel vägbana 500:-
Ej iaktta väjningsplikt mot gående 1500:-
Ej använda föreskriven belysning under mörk tid 500:-
Otillåtet antal passagerare på cykel (skjutsning) 500:- per person
Föra fordon med högre hastighet än gångfart (6km/h) på gågata 1000:-
Ej iaktta väjningsplikt mot gående på gågata 1000:-
Köra på enkelriktad gata 500:-
Avsaknad av ljus/reflexutrustning 500:-
Avsaknad av ringklocka 500:-
Avsaknad av broms 500:-

Regler för cykel